Nieuwsbrief najaar 2021


Hier zijn we dan weer met een korte nieuwsbrief, maar zonder veel (vrolijk) nieuws.
Eerst en vooral willen we onze vele “Vrienden” in het zuiden van ons eigen land herdenken die het zwaar te verduren kregen in de maand juli met de verschrikkelijke overstromingen, waarbij zo velen alles verloren hebben.
Van een van onze “Vrienden” die in het zwaar getroffen Pepinster woont hebben we nog altijd niets vernomen, hopelijk is alles goed met haar.

Het is verschietachtig dat zulk een ramp ook zo dichtbij in ons eigen landje kan gebeuren.
Als we in het nieuws op TV zoiets in een ander land zien gebeuren vinden we het ook erg, maar het blijft toch nog altijd een ver van mijn bed show.

Hier ligt corona grotendeels achter ons (we schrijven dit midden oktober, maar ondertussen kan er natuurlijk al weer veel veranderd zijn), maar op andere plaatsen in de wereld is dat nog helemaal niet het geval.”

In India houdt corona nog altijd lelijk huis, maar de toestand in dit reuze groot land is zéér verschillend van streek tot streek.
De afstand tussen het noorden en het zuiden van het land is groter dan de afstand tussen het noorden van Noorwegen en het zuiden van Spanje, en de culturele verschillen zijn zo mogelijk nog groter.

Op vele plaatsen mogen mensen enkel buiten komen om eten te kopen, voor de rest kan en mag niets.

Bij ons in België is men al bezig met sommige bevolkingsgroepen een derde injectie te geven, maar onze vriend en duivel-doet-al bij de “Fiends of Kottar Society” Father Arul heeft pas op 15 september zijn eerste vaccinatie gekregen (hij is ondertussen toch ook al acht jaar vijfenzestig plusser).

De toestand ginder bij onze vrienden

In de staat Tamil Nadu schijnt de situatie (op het ogenblik, altijd met twee woorden spreken) beter te zijn dan in andere staten zoals bijvoorbeeld Kerala, Andra Pradesh of Karnataka.

De leerlingen van de laatste vier middelbare jaren mogen terug naar school gaan.
Ze hopen natuurlijk van ganser harte dat dit niet zal gepaard gaan met een nieuwe uitbraak van het virus.
De honderden heiligdommen en bedevaartsoorden die in de weekends normaal door vele duizenden gelovigen bezocht werden liggen er verlaten bij, ze zijn tot nader order nog steeds gesloten op vrijdag, zaterdag en zondag om de grote toeloop te beperken.

Annai Velankanni College

Op 1 september zijn de lessen herbegonnen voor de helft van de studenten, de andere helft moet de lessen “online”, dus met thuisonderwijs per computer, volgen.

Vele jaren geleden is er op het terrein van het college een betonnen waterreservoir (een soort visvijver) gebouwd om garnalen te kweken. Spijtig genoeg was dit project geen lang leven beschoren bij gebrek aan de nodige kennis en personeel.

Ondertussen was deze plek een beetje vergeten en overgroeid, niemand durfde nog in de buurt komen.
De vijver stond vol onkruid en waarschijnlijk verbleven er ook enkele slangen in.
Samen met de werkzaamheden voor het nieuwe gebouw voor de vierjarige lerarenopleiding, waarover we in onze nieuwsbrief van het najaar 2019 berichtten, moest ook het terrein achter het gebouw waar de bewuste vijver ligt aangepakt worden.

Het terrein en de vijver is nu helemaal opgekuist en ziet er netjes uit.
De studenten van de richting Biologie-Technologie zullen de vernieuwde watertank nu kunnen gebruiken om vissen te kweken.

Landbouw project

Ondertussen is het regenseizoen begonnen en wordt het moeilijker om de rubber af te tappen.
Jammer, want Juist nu staat de rubberprijs op een hoger peil omdat er onder andere door de coronacrisis geen rubber import is in India.

Friends of Kottar Society

Door het wegvallen van Father Mariadasan, het langdurig verblijf in Italië (wegens studie) van Fr. Jokens en de grote afstand waarop Fr. Jesumarian en Fr. Benedict werken, was het nodig om de ploeg van Friends of Kottar te versterken en een beetje te verjongen.
In augustus zijn drie nieuwe leden toegetreden tot de vereniging, nl. Fr. Sahayadhas, Fr. Jeyakumar en Fr. Francis Xavier.
We kennen hen nog niet persoonlijk, maar we heten hen alvast welkom bij onze werking.

En dan nog dit,

Bij elke nieuwsbrief die U van ons ontvangt zit altijd een overschrijvingsformulier, sommigen vinden dit goed als herinnering om een gift te storten, anderen hebben er geen behoefte aan omdat ze automatisch elke maand of op vaste tijdstippen een bepaald bedrag storten langs de bank of de post.

Omdat we niet weten wie wel en wie niet graag een overschrijvingsformulier ontvangt, sturen we er automatisch een naar iedereen.
Maar voelt U zich daardoor niet aangesproken, gooi het dan gerust bij het oud papier of beter nog, geef het samen met de nieuwsbrief (nadat U hem gelezen heeft natuurlijk) aan iemand anders die misschien geïnteresseerd zou kunnen zijn.
U zal van ons automatisch een fiscaal attest ontvangen voor stortingen vanaf € 40,00 samengeteld per jaar.
Indien U geen attest wenst gelieve dit dan even te vermelden op uw overschrijvingsformulier.