Nieuwsbrief lente 2022

Beste vrienden

Hier zijn we dan weer met een beetje nieuws.
De zoveelste bloedige oorlog, en ditmaal niet zo heel ver van ons bed, en de daarmee gepaarde miserie blijft natuurlijk het hoofdnieuws.
Iedereen met een beetje menselijkheid trekt zich het lot van de vele miljoenen vluchtelingen aan en zo hoort het ook!
Door deze actuele crisis mogen we echter alle andere (grote en kleine) problemen in de wereld niet vergeten, en moeten ook die blijven steunen.

Friends of Kottar Society

De federale Indische regering heeft op dit ogenblik, wegens strengere normen, nog maar weinig verenigingen een hernieuwde toelating gegeven om buitenlandse financiële hulp te ontvangen.

Onze aanvraag om een nieuwe toelating (in India) voor de volgende vijf jaar is ook nog steeds in behandeling.
Door regeringsambtenaren werden ter plaatse, op ons secretariaat in Tholayavattam, al wel de nodige controles uitgevoerd en die bleken heel positief te zijn.
Er werd al wel een voorlopige toelating verleent tot 30 juni, afwachten dus.

Father A. Mariadas die op 6 mei 85 jaar wordt, wenst wegens zijn ouderdom, zijn taak binnen Friends of Kottar over te dragen aan de volgende generatie en zo nog van een beetje rust te kunnen genieten.
Hij is al lid sinds 1988. Vier jaar geleden wou hij eigenlijk ook al stoppen, maar toen bij het overlijden van Father V. Mariadasan heeft men hem kunnen overhalen om aan te blijven als voorzitter.

Annai Velankanni College

Langzaam herneemt het gewone leven zich in het college.
Het vernieuwde en vergrote speel en sportterrein is ingehuldigd met een “District Inter College Tournament”
Een sportwedstrijd tussen studenten uit verschillende colleges van het hele district.
Ons college werd algemene kampioen met verschillende medailles, waaronder enkele gouden.

Father John Kulandai die 6 jaar het college begeleid heeft als correspondent (tussenpersoon tussen het bestuur en de Friends of Kottar) wenst wegens zijn drukke agenda zijn taak over te geven.

Father Jesumarian die al sinds enkele jaren directeur is van het seminarie in Poonamallee zal waarschijnlijk terug komen en de taak van correspondent op zich nemen.
Jesumarian heeft veel ervaring als directeur van verschillende goed aangeschreven onderwijsinstellingen, hij is tevens tot nu toe, de ondervoorzitter van Friends of Kottar.

St. Luke hospital

Met de verkoop van ons hospitaaltje is er nog steeds geen echte vooruitgang.

Eerst was er interesse van de zusters van “St.Anne”, om het hospitaaltje over te nemen maar, door het overlijden na een corona infectie, van de verantwoordelijke binnen de gemeenschap is de zaak afgesprongen.

Er zijn wel meerdere kandidaten, maar de prijs is blijkbaar voor de meesten een struikelsteen.

Er zijn verschillende factoren in het spel; er is de plaatselijke markt waarde en er is een door de regering vastgestelde waarde van elke eigendom.

We willen het liefst aan de reële marktwaarde verkopen, maar daar deze waarde veel hoger ligt dan de door de regering vastgestelde waarde, is bijgevolg het beschrijvingsgeld (de administratieve kosten) ook veel hoger en daar wringt het schoentje.
Men zoekt een tussenoplossing, maar met geld moet men altijd heel voorzichtig zijn natuurlijk.

Onze ambulance, die toch ook al 10 jaar oud is en al bijna een jaar stil staat, is ondertussen al wel verkocht.
Er waren verschillende gegadigden, maar die waren niet allen bereid om de extra kosten voor de nieuwe banden en de vervallen verzekering te betalen.

Uiteindelijk heeft het Dr. Issac hospitaal in Marthandam deze kosten op zich genomen en nog een redelijk mooie som betaald voor de aankoop.

Lalitha

Door nieuwe overheidsregels een paar jaar geleden werd gesteld dat alleen hoog gediplomeerde professoren (Doctors en/of PhD) les mochten geven aan de universitaire colleges.
Alle lesgevers aan ons college die niet voldeden aan deze eisen moesten dan ook spijtig genoeg ontslagen worden.

Een van deze mensen was Y. Lalitha, een dame die als weeskind nog door Juffrouw Govaere was opgevangen en het later tot lerares Tamil geschopt had.
Wij kennen haar zeer goed, evenals haar lieve man en hun 3 prachtige kinderen, ze wonen niet ver van het college.

Welnu ondertussen heeft Lalitha niet stil gezeten en heeft keihard aan haar hogere studies gewerkt, met als resultaat dat ze op 5 april haar proefschrift glansrijk verdedigd heeft voor een externe examencommissie.

We hopen nu dat zodra er een vacature is in het college, ze aan de slag kan gaan als assistent professor in het vak Tamil.

Landbouw project

Op het ogenblik is het zomer en heel heet in de streek, maar de werkzaamheden gaan door.
Er wordt hard gewerkt aan het verwijderen van ongewenst struikgewas en opgeschoten onkruid.
Ondertussen blijft ook de rubberproductie alle aandacht krijgen.

De omheining die ondertussen al meer dan 20 jaar oud is, is aan herstelling en op de meeste plaatsen aan vervanging toe.
Om dit te doen moet eerst een strook rondom het terrein vrij gemaakt worden van alle bomen en struikgewas dat in de loop der jaren spontaan ontsproten is.

Er is al wel wat financiële opbrengst van de rubberproductie, maar waarschijnlijk is dit niet genoeg om de hele zaak te bekostigen.

Door de overheid is er een “gratis elektriciteit” aansluiting geleverd voor het Mathapuram terrein, met als voorwaarde om meer landbouwgewassen te telen.
Daarom moet er nu dringend gestart worden met het ontginnen van de tot nu toe, door geldgebrek, ongebruikte stukken land.

Om de rubber te vervoeren, om meststoffen aan te halen en om bijvoorbeeld groenten en bananen te leveren aan winkels is er nood aan vervoer.

De oude jeep van het college die daarvoor gebruikt werd is totaal versleten ondertussen, dus zou er een kleine lichte vrachtwagen tweedehands of nieuw moeten aangekocht worden.
Het probleem is natuurlijk wie zal dat betalen?

Mr.D.Devarajan, die reeds vele jaren als vrijwilliger actief was, is vast in dienst genomen om de vele taken in de kleine rubberplantage en het onderhoud van de gewassen in Tholayavattam uit te voeren.
Regelmatig worden er ook werklieden (dagloners/koelies) tijdelijk aangesteld om periodieke werkzaamheden uit te voeren.

Fiscale attesten

Ook dit jaar heeft weer iedereen, zoals elk jaar trouwens, die een fiscaal attest wilde dit op tijd in zijn brievenbus ontvangen.
Het is steeds weer een beetje stressen om alles op tijd en volgens de steeds veranderende regels van de overheid (Belcotax) klaar te spelen.
Gelukkig kunnen we steeds rekenen op de hulp van een jarenlange vrijwilliger om deze taak te helpen volbrengen, waarvoor nogmaals onze hartelijke dank Wim.

En dan nog dit,

Wegens minimaal gebruik en maximale kosten en op aanbeveling van onze accountant(te), hebben we besloten om onze postrekening niet langer te gebruiken.
De voorbije jaren werd er minder en minder gebruik van gemaakt.
Het voorbije jaar is er trouwens slecht één storting geweest op dit nummer.

Dus lieve mensen, vanaf nu kan U NIET meer storten op onze postrekening.
Het enige te gebruiken bank rekeningnummer is en blijft dus: BE53 2200 2015 8353

Ook dit nog, voor wie het interesseert.

Op 15 mei zal in het Vaticaan te Rome Devasahayam Pillai door de paus heilig verklaart worden.
Devasahayam Pillai leefde in de18de eeuw in het zuiden van India in het Kanyakumari district (waar onze werking zich bevind).
Hij was een hindoe ambtenaar aan het hof van de koning van Travancore, die zich onder invloed van de Nederlandse marinecommandant, kapitein Eustachius De Lannoy, tot het christendom bekeerde.

Documenten uit die periode tonen aan dat bekering van gerechtsfunctionarissen tot het christendom niet werd getolereerd.
Hij werd gemarteld en tenslotte gedood.
Zijn lichaam is begraven in de Sint Xaverius kathedraal van het bisdom Kottar in Nagercoil.

Hij zal de eerste lekenkatholiek in India zijn die publiekelijk als heilige wordt erkend.

De hele historie kan U trouwens vinden op het internet als U “Devasahayam Pillai” intikt.

Onze Father John Kulandai, mede oprichter in 1980 van de Friends of Kottar Society, en de laatste zes jaar correspondent van ons college zoals U hierboven al kon lezen, zet zich al jaren in om in opdracht van het bisdom, alle voorbereidingen te treffen om de heiligverklaring van Devasahayam Pillai in goede banen te lijden.

Hij zal dan ook aanwezig zijn in Rome bij deze belangrijke gebeurtenis en dat waarschijnlijk samen met duizenden Indische gelovigen van over de hele wereld.