Nieuwsbrief lente 2020

Beste vrienden

Waarschijnlijk verwachtte U deze nieuwsbrief al niet meer, misschien dacht U zelfs dit voorjaar geen nieuws meer te ontvangen van de Vrienden van Kottar.

Niets is minder waar, alleen door deze alles op zijn kop zettende uitzonderlijke toestand is het ook heel moeilijk om een simpele handeling, zoals een nieuwsbrief bezorgen aan onze vele trouwe vrienden, uit te voeren.

Een praktisch probleem is onder andere dat we door de "Lock down" niet naar ons vertrouwd kopiecenter kunnen om de nieuwsbrieven te laten kopiëren en ook geraken we moeilijk aan nodige briefomslagen en overschrijvingen.  

Een ander probleem is dat er weinig te melden valt, daarom deze wat kortere brief.

Ook in India ligt alles plat, niemand mag buiten en alles is gesloten.

Niet gemakkelijk in een land met meer dan één miljard 300 miljoen (1.300.000.000) inwoners.

Zij moeten ook allemaal in hun “kot” blijven, maar veel mensen hebben inderdaad alleen maar wat je kan noemen een “kot”, en sommigen hebben zelfs dat niet.

Wij hebben regelmatig contact met sommige van onze Indische vrienden en zij wachten bang af wat de toekomst zal brengen.

                                                 Bezoek

Wij (Ilse & Ludo) waren op werkbezoek bij onze vrienden in India van 7 januari tot 16 februari en juist op tijd terug thuis vóór de hele toestand begon, zowel hier als ginder.

Er was hier en daar al wel sprake van het corona virus, maar dat leek toen nog heel ver weg.

 

Bij onze aankomst aan Mammy’s House, het secretariaat van de Friends of Kottar, werden we feestelijk onthaald door een delegatie van de studenten (m/v) alsook van het onderwijzend en administratief personeel en enkele van onze medewerkers.

Later die dag kwam Father Benedict langs in gezelschap van zes Duitstalige Belgen.

Eén van de drie echtparen (Silvie en Rainer) is al jaren bevriend met Benedict, van toen hij nog studeerde in Leuven, en door hem zijn ze ook al jaren actieve vrienden van Kottar.

Het was een aangename ontmoeting, we kennen Silvie en Rainer al langer als leuke mensen, maar het was ook zeer prettig om met hun vrienden kennis te maken.

Landbouw project

We inspecteerden natuurlijk ook de stand van zaken van het Mathapuram landbouw project.

De rubberproductie loopt redelijk goed, maar door geldgebrek er is nog altijd een tekort aan    arbeiders (koelies, dagloners) om de onbebouwde plekken onkruidvrij te houden.

Er ontstaat heel veel kreupelhout door de razendsnel groeiende zaden van de plaatselijke  “manschie ”bomen.

Een oplossing is om ze machinaal te verwijderen, maar dan moet de vrijgekomen ruimte onmiddellijk beplant worden met rubberbomen, anders heeft het geen zin.

Maar…daar is dan weer geld voor nodig.

Op het ogenblik ligt de hele zaak zo goed als stil door de corona maatregelen, er kunnen enkel kleine onderhoudswerken uitgevoerd worden.

We wachten vol spanning af en hopen het beste.

  

Annai Velankanni College

Het college was in volle bloei maar is nu eveneens gesloten tot nader order.

De werkzaamheden voor het nieuwe gebouw voor de vierjarige lerarenopleiding, waarover we in vorige nieuwsbrief berichtten, en waarvan de grondwerken al begonnen waren ligt nu ook stil.

Alleen de directeur van het college Dr.J.Johnson is sporadisch aanwezig op het secretariaat om eventuele dringende zaken af te handele 

St.Luke Hospitaal

We hebben uitgebreid kennis kunnen maken met de nieuwe zusters/verpleegsters die ons hospitaalteam hebben vervoegd op 1 juli 2018.

Iedereen is erg tevreden over de zusters Regina Mary, Mangala Mary en Princy, drie hardwerkende zusters van de St.Anne congregatie uit Tiruchirappally (Trichy).

Ook ons hospitaaltje is door de corona maatregelen tijdelijk moeten sluiten.

  Allerlei

We brachten samen met Mr. V. Alexander, een bezoekje aan het graf van zijn overleden  broer Father V. Mariadasan die op 21 juni 2018 overleden is en op eigen verzoek een laatste simpele rustplaats kreeg op de algemene begraafplaats van zijn geboortedorp Ritapuram. 

We brachten ook een inspirerend bezoek aan Jerome Dhas, de bisschop van Kuliturai.

We hebben meer dan een uur gebabbeld en koffie gedronken met deze aardige man, maar hij zag er ziek en vermoeid uit.

We vernemen nu (eind april) dat hij onlangs, wegens ziekte, zijn ontslag heeft aangeboden aan zijn baas in Rome.

       En dan nog dit

We kregen de mededeling van "Advalvas", (onze web mail dienst) dat zij er eind september mee ophouden en wij dus een andere server zullen moeten gebruiken.

Dus gelieve voortaan alleen nog info@kottar.be (een mailadres dat we reeds geruime tijd naast ons Advalvas adres gebruikten) te gebruiken.

Dus NIET meer kottar@advalvas.be .

Alvast bedankt en tot in beter tijden.