Nieuwsbrief najaar 2019

Beste vrienden

Eerst even een korte dienstmededeling:

U zal van ons automatisch een fiscaal attest ontvangen voor stortingen vanaf € 40,00 per jaar indien U daarvoor kiest.

Als U graag een fiscaal attest krijgt vermeldt dan a.u.b. op uw eerstvolgende overschrijving uw Rijksregisternummer, of bel of mail het ons, als U dat nog niet gedaan moest hebben.

Uit nazicht van onze administratie blijkt dat er nog steeds mensen zijn die wel een belastingattest willen, maar waar we nog steeds het juiste rijksregisternummer niet van hebben.

Indien U reeds vroeger verklaarde geen attest te willen, hoeft U niets te doen.

 Alvast bedankt!   

 

Money money money

Las U het ook in de krant? Of zag U het op tv?

In de afgelopen tijd, werden we min of meer overspoeld met allerlei berichtgeving over al dan niet “professionele ”fondsenwervers. De drukke periode is weer in aantocht.

Wat is dat nu precies en hoe werkt dat?

Wel, sommige Ngo’s (Niet gouvernementele organisaties), meestal redelijk grote tot heel grote organisaties die werken voor een goed doel, hebben een heleboel extra kosten.

Ze moeten lokalen huren, dure folders uitgeven en personeel te werk stellen om administratieve taken te vervullen.

Denk bijvoorbeeld maar aan de boekhouding over de inkomsten en uitgaven, het personeel, het op lijsten van de  giften (wie schenkt wat aan wie), het opmaken van de belasting attesten, enzovoort enzovoort.

Daar dit alles extra kosten zijn voor de organisatie moet er meer geld binnenkomen dan er aan het goede doel kan gegeven worden.

Dus maken sommige ngo’s een financiële afspraak met een professioneel fondsenwervingsbureau die dan een of meerdere fondsenwervers op pad sturen.

U kent ze ongetwijfeld, de jongeren die op straat of aan een winkelcentrum of aan uw deur, donateurs zoeken voor het goede doel, liefst met een vaste maandelijkse overschrijving.  

Hoewel ze hun job vaak met veel enthousiasme doen, strijken ze daarbij als tussenpersonen zelf ook steeds een deel van de winst op.

Sterker nog: u moet vaak al meer dan een jaar doneren enkel en alleen om de onkosten voor het bureau en de vrijwilliger terug te betalen.

Een wat schimmig systeem om de grote ngo’s leefbaar te houden. Mensen geven graag om minderbedeelden te helpen, als ze maar zeker weten dat elke Euro, die ze dikwijls zelf met veel moeite vergaard hebben, ook voor de volle 100% naar het goede doel gaat.

 

And now for something completely different! (Monty Python)

Wij, de Vrienden van Kottar vzw, zijn géén ngo, we zijn een “4de pijler” organisatie, dit is een verzamelnaam voor alle kleinschalige burgerinitiatieven voor ontwikkelingssamenwerking.

Wij hebben géén dure folders, géén eigen lokaal,  géén personeel, we zijn allemaal vrijwilligers die onze vrije tijd opofferen voor het doel waarin we geloven en dat we voor 100% willen steunen.

Elke Euro die U schenkt komt ten goede aan onze projecten in India!!

Voila, dat wilden we toch nog maar eens gezegd hebben.

 

Landbouw project

Na 22 jaren dienst in ons College besloot Mr. Nesamony om op 1 juni dit jaar zijn ontslag te geven.

Die dag werd hij namelijk 82 jaar en wegens zijn ouderdom en zijn zwakke gezondheid zag hij het vele dagelijkse werk niet meer zitten.

Mr. Nesamony was al die jaren werkzaam als supervisor (opzichter) van de aanplantingen op het domein rond ons College waarvoor hij een kleine vergoeding kreeg.

Hij was verantwoordelijk voor het ten gelde maken van de vruchten van de vele mango- jackfruit en kokosbomen alsook van de bananen en ander fruit.

Hij is ook degene die ons landbouwproject in Mathapuram en Tholayavattam hielp opstarten en dagelijks bleef opvolgen.

Ondanks een zéér bescheiden loon dat hij kreeg van het College, heeft hij zich al die jaren vol overgave ingezet en was hij een onmisbaar medewerker, zowel voor het College als voor ons.

Een minzame man die geen woord Engels sprak, maar toch konden we elkaar op een of andere manier goed begrijpen.

Door de mindere opbrengsten van de planten, o.a. door de uitbreiding van het College, ziet men het niet meer zitten om een opzichter in dienst te nemen.

Wij hadden al een tijdje Mr. A. Arul Raj in loondienst genomen als hulpopzichter, hij zal nu de taken van Mr. Nesamony volledig overnemen.

We kunnen niet zonder supervisor voor het opvolgen van al onze activiteiten buiten het College,  en we weten ondertussen ook dat we hem volledig kunnen vertrouwen en dat hij een harde werker is.

Op de bananenplantage achter de oude koeienstal op de College campus was er dringend nood aan een extra waterput. Door de waterbehoefte van het grote aantal mensen in het College bleef er niet genoeg over voor de bananenplantage, daarom heeft men nu een nieuwe waterput van 140 meter diep geboord en het water is van heel goede kwaliteit.

 Annai Velankanni College

Vorig schooljaar telde ons universitair College 1.674 studenten waarvan 1.277 meisjes en 397 jongens, 84 leraren en 42 stafmedewerkers ( waaronder administratieve medewerkers, kuisploeg, buschauffeurs en bewaking personeel ).

Het nieuwe gebouw waarin zich buiten de bibliotheek, vergaderruimtes en klaslokalen bevinden, is nog maar net af of men heeft reeds nieuwe bouwplannen.

Reeds jaren kijkt men met lede ogen naar het feit dat vele meisjes die aan ons College afstuderen, daarna elders een leraren opleiding gaan volgen omdat dat bij ons niet mogelijk is.

De “nationale raad voor leraren opleiding ” heeft in maart beslist om vanaf volgend schooljaar een vierjarig “geïntegreerd leraren opleiding programma” te starten en de bestaande tweejarige opleidingen in zogenaamde B. Ed. Colleges (Bachelor of Education) af te schaffen.

Deze cursussen moeten of mogen alleen gegeven worden in “Arts & Science Colleges” wat ons Annai Velankanni College ook is.

Als we over de nodige voorzieningen beschikken kunnen we toelating krijgen om zo een opleiding te starten.

Maar…er zal dan wel een extra gebouw moeten komen.

 Father Arul

Het is weer zover, om de vier jaar worden de priesters verplaatst naar een andere parochie.

Father Arul Devadhasan, onze secretaris/penningmeester, die eigenlijk de volledige administratie van “Friends of Kottar” in India beheert, heeft eindelijk rustiger werk gekregen.

Op 22 mei was zijn laatste werkdag in het St-Antony’s bedevaartsoord te Vettuvenni waar op dinsdag en vrijdag letterlijk duizenden pelgrims samenkomen om te bidden en te offeren, van ‘s morgens vroeg tot ’s avonds laat.

De rest van de dagen waren ook druk bezet met allerlei administratieve en dagelijkse bezigheden om heel de zaak in goede banen te leiden.

Tussendoor moest hij nog tijd zien te vinden om zijn opdracht voor Friends of Kottar uit te voeren, ook de afstand was een bijkomend probleem.

De bisschop had hem in juni 2015 daar geplaatst om orde op zaken te stellen na het wanbeleid van zijn voorganger en hij heeft zijn taak gewetensvol volbracht.

Op zondag 26 mei is hij begonnen als parochie priester in Annai Nager, een kleine nieuwe parochie, in Irenipuram, een dorp op slechts 7 minuten van Mammy’s House in Tholayavattam.

Hij heeft het er veel rustiger en heeft nu gelukkig terug meer tijd voor Friends of Kottar.

 

Kerstmarkt

Ook dit jaar staan we weer met een verkoopstandje op de Kerstmarkt in Wechelderzande ten voordele van ons geitenproject.

Kom gerust even een kijkje nemen of een babbeltje doen op zondag 8 december, op de Kerstmarkt in parochiezaalde  “Zandfluiter”, Tulpenlaan nr.1 in 2275 Wechelderzande, tussen 13u.00’ en 18u.00’.         Gratis inkom, iedereen van harte welkom!

 

 Allerlei

In onze vorige nieuwsbrief vertelden we U dat we op 20 maart een aanvraag van de hernieuwing voor het uitreiken van fiscale attesten hadden verzonden aan de bevoegde minister.

We kunnen U met vreugde mededelen dat we op 17 juli, namens de Minister van Financiën, het volgende toegestuurd kregen:

“Voor de jaren 2020 tot en met 2025 krijgt U de erkenning als instelling voor hulpverlening aan ontwikkelingslanden.

Dat houdt in dat giften die U tijdens die periode ontvangt een belastingvoordeel voor uw schenkers opleveren.”

Ziezo, dat is dan ook weeral een pak van ons hart.

 

En dan nog dit

Vele jaren hebben we zonder enig probleem geld naar India gezonden langs onze bank.

De laatste tijd is het echter steeds moeilijker en moeilijker om het geld binnen een normale termijn ter plaatse te krijgen.

Heeft het te maken met de onbekwaamheid van iemand ter plaatse of ligt het aan de strengere controle op inkomende fondsen, we weten het niet, maar het is niet prettig.

Maar maakt U zich geen zorgen het komt allemaal wel in orde, alleen kan het soms wat langer duren voor uw gift ter plaatse is. Het is maar dat U het weet.