Nieuwsbrief Lente 2019

Beste vrienden

Ons laatste persoonlijk bezoek aan onze vrienden en hun projecten in India, is al geleden van vorig jaar januari, maar ondertussen houden we wel nauw contact per mail, telefoon of WhatsApp.

De moderne communicatie, waar wij zelf ook nog niet alle mogelijkheden 100 % van gebruiken of kennen, staat voor niets.

We hebben de tijd nog meegemaakt dat we brieven per post moesten versturen en dat telefoneren naar India ongelooflijk duur was.

Een brief was dan tien tot veertien dagen onderweg zodat er meestal bijna een maand gewacht moest worden op antwoord.

Gelukkig is dat voorbij en kan er nu vlugger ingespeeld worden op vragen van beide kanten.

Hoe wij dat nog allemaal weten van vroeger vraagt U zich af?

Ondertussen wordt het bestuur van de VZW De Vrienden van Kottar reeds 15 jaar door dezelfde mensen geleid, maar sommigen onder hen zijn reeds veel langer lid en werkten nog nauw samen met Juffrouw Phimomène Govaere, de stichtster van onze werking.

Op 14 mei zal het trouwens 18 jaar geleden zijn dan Mammy Govaere, zoals ze in India liefhebbend  genoemd werd, overleden is.

Ze overleed de dag voor ze 89 jaar zou geworden zijn, na een leven ten dienste van de armste onder de armen.

Zij startte heel klein, en begon met haar eigen centjes, arme mensen in India te helpen die het moeilijk hadden om te overleven.

Door de vele verhalen van armoede en vooral de dankbaarheid van de mensen ginder, plus de begeesterende manier waarop ze dat hier vertelde aan vrienden en kennissen, maakte dat mensen stilaan haar “werk” begonnen te steunen.

Ze kreeg zo veel mensen achter zich die haar financieel wilden steunen dat het noodzakelijk werd om in 1973 een vereniging zonder winstgevend doel op te richten om dit alles in goede banen te leiden.

Ondertussen zijn er al heel wat jaren verstreken en haar “werk” wordt nog steeds voortgezet door verschillende enthousiastelingen, zowel hier als ginder.

Enkele projecten die door Mammy Govaere werden opgestart, zoals bijvoorbeeld het Universitair College, zijn ondertussen uitgegroeid tot befaamde nationaal erkende instellingen.

 Industrial Training Institute / Friends Career Campus

 Eind oktober vorig jaar kregen we het alarmerend bericht dat bij het begin van het regenseizoen een deel van de fundering van de linker zijmuur van ons “service station” aan het weg spoelen was.

Deze werkplaats voor onderhoud aan voertuigen staat aan de rand van een helling en daar dit een gevaarlijke situatie opleverde, moest er direct ingegrepen worden omdat anders de kans bestond dat heel de linker muur en het dak zouden instorten.

Er werden ons verschillende foto’s opgezonden om de ernst van de situatie aan te tonen.

Er werd onmiddellijk een aannemer aangesteld om met de werkzaamheden te beginnen en wij hebben zo vlug mogelijk de nodige fondsen opgestuurd.

 Op de foto van links naar rechts:

 

Arul Raj onze assistent opzichter die sinds 1 juni 2016 in dienst is als helper van Mr. Nesamony,

de aannemer,

Mr. Varghese de directeur,

John K. onze “care taker” vooral chauffeur en duivel doet al.  

Puthuvasantham  (Addiction Treatment Ministry)

Op 21/3 ontvingen we een berichtje van Father Maria Martin, de bezieler van het afkickcenter voor alcoholverslaving in Tholayavattam.

Bij het begin van hun vijfde werkingsjaar, zijn ze gestart met de 50 ste reeks ontwennings  cursus.

Dat dit een groot succes is hoeven we U niet te vertellen, alcoholisme is een groot probleem bij vooral arme mannen.

Father Martin levert heel goed werk, samen met een zeer toegewijde ploeg van mensen die de verslavingsproblematiek zelf van dichtbij hebben meegemaakt.

Een zeer waardevol initiatief vinden wij dat we dan ook van ganser harte steunen.

Allerlei

Voor de voorbije zes jaren, 2014 tot en met 2019, hadden we de toelating om als instelling erkend voor hulpverlening aan ontwikkelingslanden, fiscale attesten uit te reiken aan onze schenkers die in de loop van het jaar een bedrag van minstens € 40 stortten.

Deze attesten bezorgen U een belastingvermindering van 45% van het werkelijk gestorte bedrag.

Het totale bedrag van de giften waarvoor vermindering wordt verleend mag nooit meer bedragen dan 10% van het totale netto- inkomen ofwel 384.300 euro (aanslagjaar 2019 - inkomsten 2018)

Op 20 maart hebben we de aanvraag voor de hernieuwing van de fiscale attesten aangetekend verzonden aan de minister van financiën, met de hoop om weer een toelating te verkrijgen voor de volgende zes jaren.

En dan nog dit

 

Voor degenen die de foto niet op onze website zagen:

 

De laatste foto met Fr. Mariadasan bij ons bezoek in januari 2018.