Nieuwbrief najaar 2020

Beste vrienden

Onze vorige nieuwbrief in april, hebben we beëindigd met de woorden:

“Alvast bedankt en tot in beter tijden.”

Spijtig genoeg zijn de tijden niet verbeterd!

De onzichtbare vijand heeft heel de wereld in zijn greep.

De natuur heeft ons nog maar eens met beide voeten op de grond gezet, wij mensjes zijn niet almachtig, wat sommigen ook mogen denken of beweren, de natuur is veel sterker, we zullen ons mogelijk moeten aanpassen aan een nieuwe levenswijze of……..?  (Langzaam verdwijnen ?)

Wel leerden we ondertussen vele nieuwe woorden kennen en gebruiken, zoals “lockdown”, “coronaproof “ en “online” werken en studeren.

En…vroeger keken we raar op wanneer we af en toe een Japanse toerist met een mondmasker zagen rondlopen, nu wordt het ook voor ons de gewoonste zaak van de wereld.

 Annai Velankanni College

Door de crisis weten we nog steeds niet wanneer de onderwijsinstellingen in India terug zullen kunnen geopend worden.

De laatstejaarsstudenten kunnen sporadisch “coronaproof” terecht in hun leslokalen maar leggen hun eindexamens “online” af.

 Er zijn over het algemeen overal veel minder nieuwe inschrijvingen natuurlijk, maar bij de richting “BBA” (Bachelor of Business Administration) een opleiding die inhoudelijk gericht is op management, organisatie en bedrijfseconomie zijn er dit jaar totaal geen kandidaten.

Door de nieuwe onderwijsregels van de Indische centrale regering is vanaf dit jaar, de richting MPhil (Master of Philosophy) afgeschaft, in de meeste Europese landen was deze richting trouwens reeds langer afgeschaft.

Bijgevolg hebben we nu dus een aantal leraren op overschot en die zullen we spijtig genoeg moeten laten afvloeien.

Financieel blijven we het onderwijzend en het andere personeel zo goed mogelijk steunen door hen toch nog 50% van hun loon te blijven betalen, hetgeen niet in alle scholen het geval is.

Landbouw project                  

In het Mathapuram landbouw project wordt op het ogenblik slechts door twee mannen afzonderlijk rubber getapt en bewerkt om mogelijke besmettingen te voorkomen.

 Industrial Training Institute / Friends Career Campus

Twee jaar geleden schreven we: Dit project loopt prachtig, er zijn een groot aantal leerlingen die de technische opleidingen volgen.

Er is een zeer goede samenwerking met de mensen van Nanjil, die kosten nog moeite sparen om van dit project een succes te maken.

En ziedaar, op 5 augustus kregen we het bericht dat “ons” I.T.I. (Industrial Training Institute) bekroond was door de centrale regering als beste van heel het District en als nummer 14 op de lijst van 750 I.T.I.’s van heel de staat Tamil Nadu.

St.Luke Hospital

Het hospitaaltje is nog altijd gesloten voor bepaalde zaken, ook omdat we zonder dokter zitten, maar de mensen kunnen steeds medicamenten afhalen.

We blijven ondertussen nog verder op zoek naar een vrouwelijke arts.

Allerlei

- Father Bruce en Father Jokens hebben elk met een corona besmetting in een hospitaal gelegen maar zijn nu aan de beterhand.

-In de maand juni werden we aangeduid door het gemeente bestuur van het dorp Tholayavattam om 47 plaatselijke vissers die per schip vanuit Iran kwamen, tijdelijk in quarantaine op te nemen in het auditorium van ons college omdat er nergens anders plaats was voor zo een grote groep.

Gelukkig hebben ze allemaal negatief getest en mochten ze na de nodige periode van afzondering huiswaarts keren.

En dan nog dit, een klein lichtpuntje                                        

We willen U graag attent maken op het feit dat de federale regering, enkel voor dit jaar, nieuwe afspraken heeft gemaakt over een aangepaste belastingvermindering bij stortingen aan Vzw’s.

Het belastingvoordeel, bij een storting vanaf 40 Euro wordt verhoogd van 45% naar 60%.

Concreet betekent dit dat wanneer u 100 Euro stort aan de Vrienden van Kottar vzw, u 60 Euro terugkrijgt via uw belastingaangifte.

(Bij storting van bv.€ 1.000, krijgt U € 600 terug !) Vermeld wel uw rijksregister nummer a.u.b.

Dit telt voor alle stortingen die U nog doet tijdens dit jaar maar ook voor de stortingen die U reeds eerder dit jaar deed.

Het plafond voor belastingvermindering voor giften wordt verhoogd van 10 naar 20% van het netto belastbaar inkomen.

Misschien een kans om Friends of Kottar in India in deze coronatijd wat extra steun te geven.

Heel veel families hebben totaal geen inkomsten meer omdat er door Covid-19 veel werkloosheid is.

Zoals iedereen hopen we dat deze situatie ooit ophoudt, hoe vlugger hoe beter, maar ondertussen is onze steun voor velen broodnodig om op een min of meer menselijke manier te kunnen overleven.

Daar er dit jaar geen kerstmarkt is rekenen we langs deze weg extra op uw gulle giften.

Alvast hartelijk bedankt!!