Nieuwsbrief herfst 2018

Beste vrienden

We beginnen deze nieuwsbrief met de trieste mededeling dat Fr. V. Mariadasan op 76 jarige leeftijd overleden is.

Hij werd op woensdag morgen 21 Juni dood aangetroffen in zijn bed.

Wie af en toe onze website bekijkt wist dit al, maar voor anderen is dit de echter de eerste mededeling.

Zoals we in vorige nieuwsbrieven reeds schreven, verbleef hij in een rusthuis voor bejaarde priesters in Nagercoil.

Zijn gezondheid is nooit erg goed geweest, hij is heel zijn leven lichamelijk zwak geweest, naar het einde toe was hij totaal verzwakt, maar zijn geest is altijd zeer helder gebleven.

Fr. Arul had nog wekelijks contact met hem om samen dingen te bespreken.

Father V. (Varuvel) Mariadasan werd geboren op 3 april 1942 en priester gewijd op 13 maart 1967.

Gedurende vier en half jaar verbleef hij in België om te studeren aan de universiteit van Louvain-la- Neuve, waar hij op 12 december 1977 zijn thesis verdedigde en met grote onderscheiding zijn diploma van doctor in de Bijbelse theologie behaalde.

Tijdens zijn verblijf in België verbleef hij elk vrij moment bij Juffrouw Philomène Govaere in Antwerpen en vergezelde haar naar alle voordrachten en tentoonstellingen over Kottar.

Na zijn terugkeer naar India kreeg hij na een tijdje de taak van directeur van het “Tamil Nadu Bijbel en Liturgie Centrum” in Tindivanam toegewezen.

Een taak die hij vele jaren met veel voldoening heeft vervuld.

Toen wij (Ilse & Ludo) 17 jaar na onze eerste kennismaking met India samen met juffrouw Govaere en onze zoon in september1995 het centrum bezochten, was hij nog steeds op post en  werden we daar heel gastvrij ontvangen.

Na een uitzonderlijk lange periode in Tindivanam is hij dan terug naar Kottar gekomen en heeft nog verschillende jaren de taak van vicaris generaal en parochiepriester vervuld.

Toen in 1980 de Indische VZW “Friends of Kottar” werd opgericht, werd Mariadasan meteen verkozen tot voorzitter en is dit ook gebleven tot op zijn laatste dag.

Hij werd alom geprezen voor zijn natuurlijke eenvoud en vriendelijkheid.

Op zijn begrafenis waren 3 bisschoppen en honderden priesters, nonnen en gewone mensen  aanwezig.

Volgens zijn laatste wens koos hij een simpele rustplaats op de algemene begraafplaats van zijn geboortedorp Ritapuram. Dit verwonderde vele mensen, maar het tekende hem wel als nederige mens.

Hij was een zeer wijze man en we zullen hem missen.

Friends of Kottar

Na het overlijden van Fr.V.Mariadasan moest het bestuur van Friends of Kottar natuurlijk herschikt worden.

De leden hebben eenparig voor Fr. A.Mariadas gekozen als voorzitter en Fr. A.Jesu Marian als ondervoorzitter. 

Beiden zijn reeds lange jaren gewaardeerde medewerkers van de vereniging, Mariadas sinds 1988 en Jesu Marian sinds 2003.

Fr. Arul Devadhasan is herbevestigd als secretaris/schatbewaarder.

  

Landbouwproject

Door de aanhoudende regenval tijden het voorbije regenseizoen, kon men tijdens de maanden juni, juli en augustus slechts sporadisch rubbermelk aftappen van onze rubberbomen.

Op 31 augustus werd de voorraad rubbermatten verkocht, de opbrengst ging geheel op aan het salaris van de werknemers. Er was dus geen overschot, maar we zijn toch optimistisch voor de toekomst!

In ideale omstandigheden, werkt men 6 dagen op 7 en wordt er rubber getapt van 770 bomen, wat zorgt voor een 35 à 40 rubbermatten per dag.

Verder werd er ook op twee verschillende plaatsen een 50 tal kokos(zaadjes) geplant die dan later kunnen uitgeplant worden waar nodig of verkocht worden.

 

Annai Velankanni College

Op 8 september, het feest van Annai Velankanni (de maagd Maria) patroonheilige van ons college,

werd het nieuwe bibliotheekgebouw plechtig ingehuldigd.

Het verschaft niet alleen onderdak aan de bibliotheek.

Op onderste verdieping bevinden zich meerdere klaslokalen die al in gebruik waren genomen en op de eerste verdieping bevindt zich dan de eigenlijke bibliotheek, met een rechtstreekse ingang van buiten uit, door het hoogteverschil van het terrein.

Op de tweede verdieping is, buiten enkele klassen, ook een mini auditorium (een zaaltje met podium en allerlei apparatuur om lezingen en vergaderingen te geven) ingericht.

Het zaaltje werd officieel “Fr.V.Mariadasan Auditorium” genoemd als eerbetoon aan de pas overleden Fr. Mariadasan.

Reeds vele jaren bestaat de vraag van het personeel om een kleine gebedsruimte te voorzien op de campus van ons universitair college. Dit was voor ons niet prioritair, en er was ook geen geld voor beschikbaar.

In de maand augustus is Fr.John Kulandai (lid van Friends of Kottar en correspondent van ons college) een aantal dagen op bezoek geweest in Rome bij oude studiegenoten en bevriende collega’s.

Hij heeft daar de bevestiging gekregen dat een oudere collega voor de nodige fondsen zou zorgen om een aparte gebedsruimte te voorzien op de campus.

Op dezelfde dag (8 september) werd dan ook de eerste steen gelegd voor deze “Mini Prayer Hall”.

 

Schoolgeld/Studiebeurzen

Jaarlijks wordt er door de Vrienden van Kottar een aanzienlijke som uitgegeven om arme jongens en meisjes te helpen met het betalen van hun schoolgeld.

Elk jaar sturen we een vast bedrag op, maar door het gebrek aan interest en de inflatie wordt de waarde daarvan steeds minder.

Ook in India stijgen de kosten zienderogen en dreigen een groot aantal behoeftige studenten uit de boot te vallen.

We konden ook steeds rekenen op enkele gulle schenkers die verschillende individuele studenten financieel ondersteunden.

Maar dat vermindert ook, wegens persoonlijke of familiale omstandigheden haken mensen soms af en zo wordt het probleem nog nijpender.

Voor eerstejaarsstudenten bedraagt de bijdrage tussen de € 40 tot € 80, maar voor hogere studies kan het bedrag oplopen tot € 2.000 of meer, naargelang de wisselkoers.

Dus als U nog ergens een mogelijkheid ziet om ons schoolgeldbudget te spijzen, zal U alvast een arme student in India heel gelukkig maken.

 

 St-Luke hospital

Op 30 juni hebben we afscheid genomen van de Franciscaanse zusters, een congregatie die reeds 20 jaar met wisselend succes ziekenhuiszusters hebben afgevaardigd naar ons hospitaal.

We hadden voor hen zelfs een huis gebouwd dat zij konden beschouwden als hun thuis.

Maar na al die jaren gedroeg de congregatie zich steeds meer als eigenaar van ons hospitaal en stelden ze zich zelfs soms vijandig op naar ons bestuur.

Van de drie zusters was er ook altijd minstens één afwezig, wat de dagelijkse werking niet ten goede kwam.

Toen we in Januari ter plaatse waren voor ons werkbezoek hebben we de situatie uitvoerig besproken met dokter Johnson en het bestuur van Friends of Kottar.

Om die reden werd er contact opgenomen met een andere congregatie van ziekenzusters “Sisters of St. Anne” en op 1 juli hebben de drie nieuwe zusters en een kokkin hun intrek genomen in het woonhuis waar ondertussen dringende onderhoudswerken plaats hebben.

We hopen dat het hospitaal een positieve duw in de rug krijgt met dit vernieuwde team.

Allerlei

Na de cycloon eind november vorig jaar in de staat Kerala, waarover we  in onze vorige nieuwsbrief vertelden en die aan honderden vissers het leven kostte, waren er in de maand augustus door de aanhoudende regenval, alweer in het zuiden van Kerala, verschrikkelijke overstromingen die wederom aan honderden mensen het leven hebben gekost.

U hebt het allemaal wel kunnen zien in de nieuwsberichten op tv.

Het Kanya Kumari district waar wij onze werking hebben, grenst aan het zuiden van Kerala.

Deze watervloed, die de ergste was in honderd jaar, kwam tot stilstand op minder dan honderd  kilometer van onze regio.

Volgens onze Belgische vrienden van de vzw SISP, die in Kovalam een dorp in het zuiden van Kerala op amper 35 kilometer van Tholayavattam, een schooltje voor drop-outs en een werkbegeleiding project beheren, is de solidariteit echter hartverwarmend.

Van jong tot oud, schoolkinderen, arbeiders, studenten, iedereen lijkt wel betrokken in de hulpverlening.

Velen die zelf weinig of niets hebben, brengen toch voeding, beddengoed, kleding, of schenken een gift van hun mager loontje. Overal, op elke straathoek, school, winkel of bedrijf wordt er ingezameld.

Duizenden vissers, die zelf nog de gevolgen dragen van de cycloon, stopten hun visvangst en voeren met hun boten naar de overstroomde gebieden om tienduizenden mensen te redden.

 

En dan nog dit

Sinds 25 mei 2018 moeten ook wij voldoen aan GDPR (General Data Protection Regulation) of in het Nederlands, AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Dat is goed nieuws, want door deze nieuwe regels krijg je meer inzicht en controle over jouw persoonlijke gegevens. 

Voor de vzw “De Vrienden van Kottar” staat vertrouwen centraal. Daarom maken we er een prioriteit van zorgvuldig om te gaan met jouw gegevens, maar dat deden we altijd al.

Overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u recht op toegang, verbetering en schrapping van uw gegevens.

Neem hiervoor gerust contact op met ons, per telefoon, mail of brief.

 

 Kerstmarkt

Ook dit jaar staan we weer met een verkoopstandje op de Kerstmarkt in Wechelderzande ten voordele van ons geitenproject.

Kom gerust even een kijkje nemen of een babbeltje doen op zondag 9 december, op de Kerstmarkt in parochiezaalde  “Zandfluiter”, Tulpenlaan nr.1 in 2275 Wechelderzande, tussen 13u.00’ en 18u.00’.         Gratis inkom, iedereen van harte welkom!